AUTORIZACE - REGISTRACE

REGISTRACE OSOBY
 
Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti Rasel, spol. s r.o., Francouzská 34, 120 00 Praha 2, jakožto správci, za účelem zařazení do databáze správce dle zákona č. 480/2004 Sb., a to až do písemného odvolání souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.