micro:bit

07.01.2019

Deska je 4 cm × 5 cm a má procesor ARM Cortex-M0, senzory akcelerometru a magnetometru, Bluetooth a USB konektor, displej sestávající z 25 LED, dvou programovatelných tlačítek a může být napájen buď USB nebo externím akumulátorem. Vstupy a výstupy zařízení jsou přes pět prstencových konektorů, které jsou součástí 23-kolíkového okrajového konektoru.

Vytvořte si kód : https://www.microbit.co.uk/create-code